Biosynex-piktogram-hvid

Sygdomsrelateret

Tests anvendt indenfor det human-medicinske område kan inddeles på flere måder selvom dette vil medføre overlaps grupperne imellem. Man kan således inddele efter:

Biosynex-piktogram

1. Target

Eksempler herpå er tests mhp. at kunne detektere mikrobielle sygdomme forårsaget af bakterier, vira, parasitter og/eller svampe eller deres immunologiske respons herpå i form af antistoffer, som organismens svar på et mikrobielt ”angreb”.

Biosynex-piktogram

2. Organsystem

Eksempel herpå er om der forekommer diabetes, som udtryk for endokrinologisk lidelse eller måling af koncentrationen i blod af et givet farmakon, som anvendes pga. reumatologisk lidelse.

Biosynex-piktogram

3. Maskinel

Eksempler herpå er om testen anvender maskinel i dens processering som tilfældet er for resultater målt med ProciseDX, LabPad eller aflæst vha. BSX readeren eller om de aflæses manuelt i en kassette som tegn på reaktion og dermed eventuel positivitet.

Biosynex-piktogram

4. Teknik

Eksempler herpå er om testens resultat fremkommer ved en antistof-antigenreaktion eller via helt anden teknik.

Alle produkter
 • Alle produkter
 • Cardiovaskulære tests
 • Endokrinologiske tests
 • Gastro-intestinalte tests
 • Hepatiske tests
 • Infektiøse tests
 • Obstetriske tests
 • Pulmonale tests
 • Reumatologiske tests
 • Toksikologiske tests
 • Uro-nefrologiske tests

Hurtig diagnose af COVID-19

Hurtig diagnose af COVID-19

Med A1CNow Self Check får du et håndholdt, batteridrevet analyseapparat til selvtest måling af HbA1C, som hurtigt, enkelt og sikkert giver dig svar på, om du muligvis har nyopdaget diabetes eller om din diabetes er velreguleret.

Med A1CNow+ får du et håndholdt, batteridrevet analyseapparat til måling af HbA1C, som hurtigt, enkelt og sikkert giver dig svar på, om du muligvis har nyopdaget diabetes eller om din diabetes er velreguleret.

Urinanalyse med påvisning af op til 13 parametre.
Biosynex Nordic tilbyder Uritop+ i en version med 11 parametre (Uritop+11) og en version med 13 parametre (Uritop+13).

Hurtig hurtig kromatografisk immunanalyse beregnet til at muliggøre en tidlig påvisning af graviditet.

Hurtig kromatografisk immunanalyse beregnet som hjælpemiddel til en tidlig påvisning af graviditet.

Anvendes som støtteværktøj til vurdering af risiko for Truende Preterm Labour (TPL) via måling af native IGFBP-1, total IGFBP-1 og IL-6.

Detektering af Premature Rupture of Membranes (PROM). Testen fås både i en version, som detekterer IGFBP-1 samt AFP (Duo+), og i en version, som kun detekterer IGFBP-1 (Card).

Hurtig, nem og nøjagtig Point-Of-Care testning af Infliximab

Hurtig, nem og nøjagtig Point-Of-Care testning af f-Calprotectin.

Hurtig, nem og nøjagtig Point-Of-Care testning af CRP.

Hurtig, nem og nøjagtig Point-Of-Care testning af Infliximab

CardioChek kolesterol testpaneler. Fuld lipid panel og glukose i samme reader.

Elektrokemisk glukosemåling

Hurtig diagnose af respiratorisk-syncutialt virus via næsepodning.

Hurtig diagnose af influenza A og B

Påvisning af lægemidler og/eller narkotika via urinprøve.

INR test til LabPad Evolution.

CRP test til LabPad Evolution.